Sơ đồ   |   Trợ giúp    
Nhập tên:
Mật khẩu:
Lấy lại mật khẩuĐăng ký
   
Trang chủ Tin tức Cơ sở dữ liệu
Từ khóa:
Đường dây nóng

Đặt lệnh qua điện thoại:
- Tel: 043.8248686
Chăm sóc khách hàng:
- Tel: 043.8248686
         
 

Tiện ích
Bảng giá trực tuyến
Giao dịch trực tuyến
Biểu đồ kỹ thuật
Thông tin tổng hợp
Kết quả giao dịch
Hộp thư WSS
Online 
34790179
Phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp
Trái phiếu doanh nghiệp là gì, tại sao doanh nghiệp lại phát hành trái phiếu mà không phát hành cổ phiếu để huy động vốn; các nguyên tắc và điều kiện để doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cũng như những quyền lợi mà trái chủ và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành như thế nào?… Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về loại chứng khoán này.
   

Khái niệm

Trái phiếu doanh nghiệp là một loại chứng khoán nợ do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả cả gốc và lãi của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu.

Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, với mệnh giá tối thiểu là 100.000 đồng. Các mệnh giá khác là bội số của 100.000 đồng. Tiền thu từ phát hành trái phiếu, doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho mục đích thực hiện các khoản đầu tư, cơ cấu lại khoản vay trung và dài hạn hoặc tăng quy mô vốn hoạt động.

Căn cứ mức độ uy tín của doanh nghiệp, hiệu quả của dự án đầu tư và tình hình thị trường tài chính - tiền tệ, doanh nghiệp phát hành trái phiếu quyết định lãi suất trái phiếu cho từng đợt phát hành. Lãi suất trái phiếu có thể xác định cố định cho cả kỳ hạn hoặc thả nổi trên thị trường. Trường hợp phát hành trái phiếu với lãi suất thả nổi, tổ chức phát hành công bố mức lãi suất tham chiếu để làm căn cứ xác định lãi suất phải trả cho người sở hữu trái phiếu.

Trái phiếu doanh nghiệp bao gồm: trái phiếu chuyển đổi (loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của cùng một tổ chức phát hành theo các điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành) và trái phiếu không chuyển đổi (loại trái phiếu không có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu). Tuy nhiên, chỉ có công ty cổ phần mới được quyền phát hành trái phiếu chuyển đổi.

 Nguyên tắc phát hành trái phiếu

* Doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn vay.

* Các hoạt động phát hành trái phiếu phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

* Việc phát hành trái phiếu phải tuân thủ quy định của pháp luật.

 Điều kiện phát hành trái phiếu

* Là doanh nghiệp thuộc đối tượng: công ty cổ phần, công ty nhà nước trong thời gian chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

* Có thời gian hoạt động tối thiểu là 1 năm, kể từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.

* Có báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm phát hành được kiểm toán.

* Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm liền kề năm phát hành phải có lãi.

* Có phương án phát hành trái phiếu được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông qua.

 Quyền lợi của người mua trái phiếu

* Được tổ chức phát hành bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn.

* Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu, thế chấp và cầm cố trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật.

Bộ phận Tư vấn và Phân tích CTCK Hà Nội - HSSC

 Trách nhiệm của tổ chức phát hành trái phiếu

* Sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích đã cam kết với các nhà đầu tư.

* Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn.

* Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin đã công bố.

* Thực hiện đầy đủ trách nhiệm cam kết với tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán và tổ chức được ủy quyền đấu thầu trái phiếu.

* Thực hiện chế độ quản lý tài chính, báo cáo và kế toán thống kê theo quy định của pháp luật.

 Công bố thông tin

Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp phải công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu ít nhất trên 3 số báo liên tiếp của 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương (nơi tổ chức phát hành đặt trụ sở chính), đồng thời niêm yết công khai các thông tin liên quan đến đợt phát hành (báo cáo tài chính năm trước năm phát hành được kiểm toán; phương án phát hành; kết quả xếp loại của tổ chức định mức tín nhiệm đối với tổ chức phát hành và trái phiếu phát hành (nếu có); quyền lợi của người mua trái phiếu, cam kết của tổ chức phát hành trái phiếu) tại trụ sở của tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức đấu thầu và các địa điểm phân phối trái phiếu.

 Một số lưu ý

1. Trái phiếu doanh nghiệp được tự do chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế hoặc sử dụng để chiết khấu, thế chấp, cầm cố trong các quan hệ tín dụng theo quy định hiện hành của pháp luật. Tuy nhiên, doanh nghiệp không được sử dụng trái phiếu do chính doanh nghiệp phát hành để chiết khấu, thế chấp, cầm cố trong các quan hệ tín dụng.

2. Không được sử dụng trái phiếu doanh nghiệp để thay thế tiền trong lưu thông và thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

3. Các đối tượng là tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp để mua trái phiếu doanh nghiệp.

4. Trái phiếu doanh nghiệp không ghi tên bị mất hoặc bị rách nát, hư hỏng, không còn giữ được hình dạng, nội dung ban đầu sẽ không được thanh toán.

ĐTCK
Số lượt đọc: 17644  -  Cập nhật lần cuối: 19/04/16 01:58:32
  Các tin bài mới
  10/03/2009    01h52    ĐTCK  Giao dịch bảo chứng: Khái niệm và sự cần thiết
  09/03/2009    10h01    ĐTCK  Một số lưu ý khi đọc báo cáo tài chính
  09/03/2009    10h00    Thanh Niên  Giá cổ phiếu và năng lực ban điều hành
  11/02/2009    02h52    Saga  Định giá cổ phiếu: Yếu tố ban lãnh đạo doanh nghiệp
  08/02/2009    02h55    ĐTCK  Báo cáo thường niên chuyển thông tin đến thị trường và xã hội như thế nào?
  06/02/2009    03h08    Saga  Định giá tài sản tài chính với cách tiếp cận quyền chọn thực
  04/02/2009    08h41    ĐTCK  Giao dịch chứng khoán lô lẻ
  20/01/2009    02h45    ĐTCK  Ngăn ngừa xung đột lợi ích liên quan đến công ty niêm yết
  15/01/2009    11h04    ĐTCK  Đầu tư ngược xu thế
  13/01/2009    11h13    ĐTCK  Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Xem tiếp    < 1 | 2 | 3 | 4 >
  Các tin bài khác
  24/10/2008    10h18    ĐTCK  Các lệnh giao dịch và nguyên tắc khớp lệnh
  22/10/2008    11h14    ĐTCK  Giao dịch chứng khoán và những hành vi bị cấm
  10/10/2008    02h17    ĐTCK  Đầu tư theo chỉ số
  10/10/2008    02h14    ĐTCK  Sử dụng thông tin trong báo cáo tài chính
Xem tiếp    < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >
Trang chủ   |   Tin tức   |   Cơ sở dữ liệu   |   Liên hệ  
Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: 84.4.39367083 / Fax: 84.4.39367082
Website: www.wss.com.vn
Phát triển bởi Active Group