Sơ đồ   |   Trợ giúp    
Nhập tên:
Mật khẩu:
Lấy lại mật khẩuĐăng ký
   
Trang chủ Tin tức Cơ sở dữ liệu
Từ khóa:
Đường dây nóng

Đặt lệnh qua điện thoại:
- Tel: 043.8248686
Chăm sóc khách hàng:
- Tel: 043.8248686
         
 

Tiện ích
Bảng giá trực tuyến
Giao dịch trực tuyến
Biểu đồ kỹ thuật
Thông tin tổng hợp
Kết quả giao dịch
Hộp thư WSS
Online 
36120282
Ngăn ngừa xung đột lợi ích liên quan đến công ty niêm yết
Những xung đột lợi ích liên quan quan đến công ty niêm yết như xung đột về quyền lợi của HĐQT ban điều hành, các cán bộ quan lý… tới lợi ích của công ty, cũng như các thông tin có được từ công ty mà mình nắm được do vị trí công tác… Ngoài ra, có có các xung đột về những người có liên quan đến các đối tượng trên trong việc giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết.
   

Ngăn ngừa xung đột về quyền lợi

- Thành viên HĐQT, giám đốc hoặc tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và những người liên quan không được phép sử dụng cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho công ty vì mục đích cá nhân; không được sử dụng thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

- Thành viên HĐQT, giám đốc hoặc tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT những hợp đồng giữa công ty với chính thành viên HĐQT đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó. Những đối tượng này được tiếp tục thực hiện hợp đồng khi các thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này.

- Công ty không được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, giám đốc hoặc tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và những người có liên quan hoặc bất kỳ pháp nhân nào mà các đối tượng trên có lợi ích tài chính, trừ khi đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

- Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với các giao dịch mà thành viên đó hoặc người có liên quan đến thành viên đó tham gia, kể cả trong trường hợp lợi ích của thành viên HĐQT trong giao dịch này chưa được xác định và cho dù đó là lợi ích vật chất hay phi vật chất. Các giao dịch nêu trên phải được trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính cùng kỳ và công bố trong báo cáo thường niên.

- Thành viên HĐQT, giám đốc hoặc tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý hay người có liên quan với các đối tượng trên không được sử dụng thông tin chưa được phép công bố của công ty để tiết lộ cho người khác hay để tự mình tiến hành các giao dịch có liên quan.

 Giao dịch với người có liên quan 

- Công ty niêm yết (CTNY) phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan đến công ty, bao gồm ngân hàng, chủ nợ, người lao động, người tiêu dùng, nhà cung cấp, cộng đồng và những người khác có quyền lợi liên quan đến công ty.

- Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, CTNY phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể. Các điều khoản ký kết, bổ sung sửa đổi, thời hạn hiệu lực, giá cả cũng như căn cứ xác định giá cả của hợp đồng phải được công bố thông tin theo quy định.

- CTNY áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của công ty và gây tổn hại cho lợi ích của công ty thông qua việc độc quyền các kênh mua và bán, lũng đoạn giá cả.

- CTNY áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của công ty. CTNY không được cung cấp những đảm bảo về tài chính cho các cổ đông và những người có liên quan.

ĐTCK
Số lượt đọc: 6568  -  Cập nhật lần cuối: 28/10/16 10:42:40
  Các tin bài mới
  10/03/2009    01h52    ĐTCK  Giao dịch bảo chứng: Khái niệm và sự cần thiết
  09/03/2009    10h01    ĐTCK  Một số lưu ý khi đọc báo cáo tài chính
  09/03/2009    10h00    Thanh Niên  Giá cổ phiếu và năng lực ban điều hành
  11/02/2009    02h52    Saga  Định giá cổ phiếu: Yếu tố ban lãnh đạo doanh nghiệp
  08/02/2009    02h55    ĐTCK  Báo cáo thường niên chuyển thông tin đến thị trường và xã hội như thế nào?
  06/02/2009    03h08    Saga  Định giá tài sản tài chính với cách tiếp cận quyền chọn thực
  04/02/2009    08h41    ĐTCK  Giao dịch chứng khoán lô lẻ
  Các tin bài khác
  15/01/2009    11h04    ĐTCK  Đầu tư ngược xu thế
  13/01/2009    11h13    ĐTCK  Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  12/01/2009    05h14    Saga  Cắt giảm thua lỗ - Chìa khóa để có được danh mục đầu tư hợp lý
  12/01/2009    05h12    Thanh niên  Đầu tư vào đâu?
Xem tiếp    < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >
Trang chủ   |   Tin tức   |   Cơ sở dữ liệu   |   Liên hệ  
Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: 84.4.39367083 / Fax: 84.4.39367082
Website: www.wss.com.vn
Phát triển bởi Active Group