• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 936 7083
Lưu ký chứng khoán

Khi mở tài khoản tại WSS, khách hàng có cơ hội tiếp cận tất cả các dịch vụ lưu ký chứng khoán, cụ thể:

  • Chuyển nhượng và thanh toán chứng khoán;
  • Thực hiện quyền đối với chứng khoán ;
  • Phong toả / Giải phóng phong toả chứng khoán.

Lưu ký cổ đông cho các công ty đại chúng.