• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Báo cáo tài chính
WSS: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại 30/06/2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại 30/06/2018

WSS: Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố báo cáo tài chính Quý II/2018 như sau:

WSS: Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố báo cáo tài chính Quý I năm 2018

WSS: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

WSS: Báo cáo tài chính Quý III năm 2017

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2017

WSS: Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2017

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2017

WSS: Giải trình chênh lệch BCTC 06 tháng đầu năm 2017 so với BCTC 06 tháng đầu năm 2016

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo về việc giải trình chênh lệch BCTC 06 tháng đầu năm 2017 so với BCTC 06 tháng đầu năm 2016

WSS: Báo cáo tài chính Quý II năm 2017

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố báo cáo tài chính Quý II năm 2017

WSS: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2016

WSS: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2016