• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
Đấu giá cổ phần
WSS: Thông báo Thay đổi thời gian đấu giá IJC ngày 30/11/2020 thành ngày 18/12/2020

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo Thay đổi thời gian đấu giá IJC ngày 30/11/2020 thành ngày 18/12/2020

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC)

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC)

WSS: Thông báo về việc hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo về việc hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn như sau:

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại CTCP Hơi kỹ nghệ Que hàn

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại CTCP Hơi kỹ nghệ Que hàn

WSS: Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại CTCP Bá Hiến

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại CTCP Bá Hiến

WSS: Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của Tổng công ty Viglacera tại CTCP Viglacera Bá Hiến

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của Tổng công ty Viglacera tại CTCP Viglacera Bá Hiến

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại CTCP Bà Hiến

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại CTCP Bà Hiến

WSS: Thông báo kết quả đăng ký tham dự thỏa thuận trực tiếp chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của VGC tại CTCP Viglacera Hợp Thịnh

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo kết quả đăng ký tham dự thỏa thuận trực tiếp chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của VGC tại CTCP Viglacera Hợp Thịnh

WSS: Thông báo chào bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phiếu của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại CTCP Hợp Thịnh

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố thông báo chào bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phiếu của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại CTCP Hợp Thịnh

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ