• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
Tin đấu giá
Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu (Nguồn: HNX)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu (Nguồn: HNX)

Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Viễn thông Cần Thơ do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX)

Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Viễn thông Cần Thơ do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX)

Thông báo đấu giá bán cổ phần chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (Nguồn: HNX)

Thông báo đấu giá bán cổ phần chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (Nguồn: HNX)

Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần chào bán chứng khoán ra công chúng của CTCP Đầu tư Apax Holdings (Nguồn: HNX)

Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần chào bán chứng khoán ra công chúng của CTCP Đầu tư Apax Holdings (Nguồn: HNX)

Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Nguồn: HNX)

Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Nguồn: HNX)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (Nguồn: HNX)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (Nguồn: HNX)

Thông báo đăng ký làm đại lý bán đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Nguồn: HNX)

Thông báo đăng ký làm đại lý bán đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Nguồn: HNX)

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Việt Trung (Nguồn: HNX)

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Việt Trung (Nguồn: HNX)

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Trường Thành (Nguồn: HNX)

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Trường Thành (Nguồn: HNX)