• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 25/05/2018 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 25/05/2018 như sau:

E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 25/05/2018 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 25/05/2018 như sau:

VNM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền như sau:

DPG: Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đạt Phương thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

SC5: Nghị quyết HĐQT về việc chọn công ty kiểm toán trong năm tài chính 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chọn công ty kiểm toán trong năm tài chính 2018 như sau:

TNC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 như sau:

DCM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Trọng Dũng (Nguồn: HSX)

Hoàng Trọng Dũng thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau như sau:

DCM: Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo thay đổi thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 như sau:

SBA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả công việc trong quý 1, kế hoạch công tác quý 2/2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Sông Ba thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả công việc trong quý 1, kế hoạch công tác quý 2/2018 như sau:

SBA: Quyết định tiếp tục bổ nhiệm TGĐ điều hành (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Sông Ba thông báo Quyết định tiếp tục bổ nhiệm TGĐ điều hành như sau: