• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
Tin thị trường
FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 như sau:

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 như sau:

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (mã CK: SC5) như sau:

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương thông báo về việc được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

NAV: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

NAV: Thông báo về việc bổ nhiệm Thư ký công ty (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo về việc bổ nhiệm Thư ký công ty như sau:

LBM: Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

HPG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

FCN: Thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần FECON thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp như sau: