• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
AGF: Đưa cổ phiếu ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch và chuyển sang diện kiểm soát đặc biệt, duy trì diện cảnh báo và cảnh báo nguy cơ hủy niêm yết do kết quả kinh doanh (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo đưa cổ phiếu ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch và chuyển sang diện kiểm soát đặc biệt, duy trì diện cảnh báo và cảnh báo nguy cơ hủy niêm yết do kết quả kinh doanh như sau:

VIP: Trích Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 31 (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO thông báo Trích Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 31 như sau:

HDC: Ký hợp đồng về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại lô H1 - Khu đô thị Phú Mỹ (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo ký hợp đồng về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại lô H1 - Khu đô thị Phú Mỹ như sau:

BID: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Nguồn: HSX)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

LCG: Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Hành chính - Quản trị (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Hành chính - Quản trị như sau:

SBA: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Sông Ba công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

BMI: Quyết định của HĐQT về việc nghỉ hưu theo chế độ của thành viên chuyên trách HĐQT (Nguồn: HSX)

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh công bố Quyết định của HĐQT về việc nghỉ hưu theo chế độ của thành viên chuyên trách HĐQT như sau:

STG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Giao nhận và Vận chuyển IN DO TRẦN (Nguồn: HSX)

CTCP Giao nhận và Vận chuyển  IN DO TRẦN thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam như sau:

CMV: Thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

PJT: Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC (Nguồn: HSX)

AMERICA LLC báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex như sau: