• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
PAC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 như sau:

PAC: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 như sau:

VPB: Nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu ESOP (Nguồn: HSX)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thông báo Nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu ESOP như sau:

HPG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Việt Thắng (Nguồn: HSX)

Nguyễn Việt Thắng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát như sau:

PNJ: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập bộ phận IR (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thành lập bộ phận IR như sau:

HSG: Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh số 3 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh số 3 như sau:

PNJ: Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP như sau:

HSG: Thông báo về vụ cháy ở TTTM, Khách sạn Hoa Sen Yên Bái (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo về vụ cháy ở TTTM, Khách sạn Hoa Sen Yên Bái như sau:

QBS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT như sau:

KSH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với người có liên quan (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với  người có liên quan như sau: