• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
ACL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2018 so với quý 4/2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2018 so với quý 4/2017 như sau:

HPX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Hòa Thuận (Nguồn: HSX)

Đoàn Hòa Thuận thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát như sau:

IBC: Nghị quyết HĐQT về việc ủy quyền cho TGĐ lựa chọn nhà đầu tư (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ủy quyền cho TGĐ lựa chọn nhà đầu tư như sau:

SMC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Thép SMC (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Thép SMC như sau:

NBB: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Kallang Limited (Nguồn: HSX)

Kallang Limited báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

AGF: Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã CK: AGF) vào diện kiểm soát như sau:

AGF: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã CK: AGF) vào diện kiểm soát kể từ ngày 28/01/2019 như sau:

LDG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã CK: LDG) như sau:

HMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (mã CK: HMC) như sau:

TEG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (mã CK: TEG) như sau: