• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
DQC: Bổ sung thông tin trong báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo bổ sung thông tin trong báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

PC1: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phiếu (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phiếu như sau:

MSN: Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động và quyết định thông qua danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu ESOP (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động và quyết định thông qua danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu ESOP như sau:

GMC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 như sau:

KBC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (Nguồn: HSX)

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần như sau:

CAV: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

VCI: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt công bố báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp như sau:

KDH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

KHP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

L10: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Lilama 10 công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 như sau: