• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
STB: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên gọi một số Phòng giao dịch (Nguồn: HSX)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên gọi một số Phòng giao dịch như sau:

BFC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Văn Hồng (Nguồn: HSX)

Lê Văn Hồng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền như sau:

DHC: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

SHI: Đính chính số liệu trên BCTC HN quý 3 năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông báo đính chính số liệu trên BCTC HN quý 3 năm 2017 như sau:

DCL: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như sau:

CII: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Vũ Hoàng (Nguồn: HSX)

Lê Vũ Hoàng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM như sau:

VNM: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Platinum Victory Pte. Ltd. (Nguồn: HSX)

Platinum Victory Pte. Ltd. báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:

DPR: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity (Nguồn: HSX)

Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú như sau:

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/11/2017 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/11/2017 như sau:

E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 21/11/2017 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 21/11/2017 như sau: