• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
VCI: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH như sau:

VCI: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

TNC: Nghị quyết HĐQT phiên họp HĐQT ngày 17/07/2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất thông báo Nghị quyết HĐQT phiên họp HĐQT ngày 17/07/2018 như sau:

TNA: Quyết định của HĐQT về tham gia góp vốn thành lập công ty con (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông báo Quyết định của HĐQT về tham gia góp vốn thành lập công ty con như sau:

AGF: Giải trình ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh của kiểm toán viên trên BCTC sau soát xét kỳ kế toán từ 01/10/2017 - 31/03/2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang giải trình ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh của kiểm toán viên trên BCTC sau soát xét kỳ kế toán từ 01/10/2017 - 31/03/2018 như sau:

TNA: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc thành lập công ty con (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc thành lập công ty con như sau:

RIC: Thông báo quyết định của Cục thuế Quảng Ninh về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia thông báo quyết định của Cục thuế Quảng Ninh về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế như sau:

PXS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018 như sau:

VDS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

S4A: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 như sau: