• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
HVG: Quyết định đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM công bố Quyết định đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã CK: HVG) vào diện kiểm soát như sau:

HVG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC cho HVG (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Hùng Vương thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC như sau:

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 10/01/2018 đến 16/01/2018 (Nguồn: HSX)

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 10/01/2018 đến 16/01/2018 như sau:

HDB: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý 4/2017 và soát xét quý 4/2017 (Nguồn: HSX)

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý 4/2017 và soát xét quý 4/2017 như sau:

TCT: Giải trình chênh lệch KQKD quý 4 năm 2017 so với quý 4 năm 2016 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thông báo giải trình chênh lệch KQKD quý 4 năm 2017 so với quý 4 năm 2016 như sau:

LCG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2018 như sau:

VNS: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý 4/2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý 4/2017 như sau:

AMD: Nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:

DIG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2018 (Nguồn: HSX)

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2018 như sau:

CLG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2018 như sau: