• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
SHI: Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh ti lệ vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài và tiến độ dự án tại Myanmar (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh ti lệ vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài và tiến độ dự án tại Myanmar như sau:

GTN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Phạm Thị Thủy (Nguồn: HSX)

Phạm Thị Thủy báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần GTNFOODS như sau:

LDG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Sun Holdings (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Sun Holdings báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

KPF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Thanh Hoa (Nguồn: HSX)

Nguyễn Thanh Hoa thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh như sau:

TNI: Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát như sau:

TIC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu như sau:

ITD: Thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:

HAS: Biên bản và Nghị quyết HĐQT ngày 25/09/2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần HACISCO thông báo Biên bản và Nghị quyết HĐQT ngày 25/09/2017 như sau:

DHA: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Hóa An thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 như sau:

DGW: Thông báo đã thực hiện xong nghĩa vụ nộp phạt và thuế TNDN, thuế TNCN truy thu (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Thế Giới Số thông báo đã thực hiện xong nghĩa vụ nộp phạt và thuế TNDN, thuế TNCN truy thu như sau: