• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
EIB: Quyết định của NHNN về việc bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động (Nguồn: HSX)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam công bố Quyết định của NHNN về việc bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động như sau:

DLG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 như sau:

C47: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Dương Minh Trung (Nguồn: HSX)

Dương Minh Trung thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Xây dựng 47 như sau:

BSI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017 như sau:

EIB: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành Standby L/C (Nguồn: HSX)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành Standby L/C như sau:

UDC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

DIC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

TV1: Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 thông báo  sửa đổi, bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

CTD: Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc như sau:

ITA: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 21 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 21 như sau: