• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Công bố thông tin
Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2014

Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2014

Báo cáo của Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2014

Báo cáo của Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2014

Báo cáo kiểm soát hoạt động của công ty năm 2014

Báo cáo kiểm soát hoạt động của công ty năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

BC tình hình quản trị Công ty năm 2013

BC tình hình quản trị Công ty năm 2013

BC tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2013

BC tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2013

BC tình hình quản trị Công ty năm 2012

BC tình hình quản trị Công ty năm 2012

BC tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2012

BC tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2012

WSS

WSS