• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Đấu giá cổ phần
Bản tin đấu giá cổ phần Tháng 12/2016 cập nhật tuần từ 05/12/2016 đến 09/12/2016

Thông tin về đấu giá cổ phần tại các Sở GDCK và các Công ty chứng khoán được cập nhật tuần từ 05/12/2016 đến 09/12/2016

WSS: Thông báo bán đấu giá phần vốn Nhà nước lần thứ 04 (bốn) của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Điện ảnh Truyền Hình

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo bán đấu giá phần vốn Nhà nước lần thứ 04 (bốn) của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Điện ảnh Truyền Hình như sau:

WSS: Thông báo bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần sữa Việt Nam

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần sữa Việt Nam như sau:

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn Biển Việt

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn Biển Việt như sau:

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn đường Cao tốc Việt nam do Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường Cao tốc Việt Nam sở hữu

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn đường Cao tốc Việt nam do Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường Cao tốc Việt Nam sở hữu như sau

WSS: Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Đường cao tốc Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam sở hữu

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Đường cao tốc Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam sở hữu như sau:

WSS: Thông báo bán thỏa thuận sau đấu giá lần 3 cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Điện ảnh Truyền hình

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo bán thỏa thuận sau đấu giá lần 3 cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Điện ảnh Truyền hình như sau:

WSS: Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí

Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall thông báo bán thỏa thuận cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí như sau:

WSS: Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Dược phẩm Tv.Pharm

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall WSS thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Dược phẩm Tv.Pharm

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn Biển Việt

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn Biển Việt như sau