• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
VIP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp phiên thứ 09 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp phiên thứ 09 như sau:

TYA: Thông báo ngày chốt DSCĐ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam thông báo ngày chốt DSCĐ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

TMS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Transimex thông báo  thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

SCR: Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán như sau:

PNJ: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báoNghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

CAV: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

CAV: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam công bố báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

PAC: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, chi cổ tức đợt 2 năm 2016 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, chi cổ tức đợt 2 năm 2016 như sau:

CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam (PVB): Thông báo đưa cổ phiếu PVB vào diện cảnh báo (Nguồn: HNX)

CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam (PVB): Thông báo đưa cổ phiếu PVB vào diện cảnh báo (Nguồn: HNX)

VTO: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau: