• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
NVL: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc No Va (mã CK: NVL) như sau:

LHG: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Long Hậu công bố Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

FCM: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON công bố Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng như sau:

VIS: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 15 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Thép Việt Ý thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 15 như sau:

VIP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Lê Đức Bình (Nguồn: HSX)

Lê Đức Bình báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO như sau:

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/11/2017 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/11/2017 như sau:

E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 14/11/2017 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 14/11/2017 như sau:

VRC: Quyết định thay đổi niêm yết (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (mã CK: VRC) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

GTN: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Invest Tây Đại Dương (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Invest Tây Đại Dương thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần GTNFOODS như sau:

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/11/2017 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/11/2017 như sau: