• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
VFG: Giải trình biến động lợi nhuận quý 2.2017 so với cùng kỳ năm trước (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam giải trình biến động lợi nhuận quý 2.2017 so với cùng kỳ năm trước như sau:

VFG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

FCN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần FECON (mã CK: FCN) như sau:

TBC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã CK: TBC) như sau:

GSP: Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng công ty (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng công ty như sau:

KHA: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 như sau:

HVX: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 như sau:

E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 20/07/2017 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 20/07/2017 như sau:

SVI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Thị Hường (Nguồn: HSX)

Nguyễn Thị Hường thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa như sau:

VHG: Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau: