• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
VMD: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 32 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 32 như sau:

SHI: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã CK: SHI) như sau:

ELC: Quyết định thay đổi niêm yết (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử -Viễn thông (mã CK: ELC) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

VRC: Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không phân phối hết trong đợt chào bán ra công chúng (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không phân phối hết trong đợt chào bán ra công chúng như sau:

SSC: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu như sau:

E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 16/10/2017 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 16/10/2017 như sau:

SBT: Quyết định thay đổi niêm yết (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã CK: SBT) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

VTO: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký công ty con Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký công ty con Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn như sau:

HDG: Nghị quyết HĐQT đã thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Năng lượng Agrita Quảng Nam (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo Nghị quyết HĐQT đã thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Năng lượng Agrita Quảng Nam như sau:

NLG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Châu Quang Phúc (Nguồn: HSX)

Châu Quang Phúc thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau: