• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
CTCP Licogi 14 (L14): Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (Nguồn: HNX)

CTCP Licogi 14 (L14): Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (Nguồn: HNX)

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PMB): PMB công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Nguồn: HNX)

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PMB): PMB công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Nguồn: HNX)

CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG): Đào Thị Thanh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 750.000 CP (Nguồn: HNX)

CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG): Đào Thị Thanh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 750.000 CP (Nguồn: HNX)

CTCP Xây lắp Thanh An 96 (TA9): Nguyễn Ngọc Huệ - Chủ tịch HĐQT - đã mua 500 CP (Nguồn: HNX)

CTCP Xây lắp Thanh An 96 (TA9): Nguyễn Ngọc Huệ - Chủ tịch HĐQT - đã mua 500 CP (Nguồn: HNX)

CDO: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017 như sau:

CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (THS): Đính chính thông tin ngày ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (Nguồn: HNX)

CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (THS): Đính chính thông tin ngày ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (Nguồn: HNX)

FPT: Tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh 5 tháng năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần FPT thông báo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh 5 tháng năm 2017 như sau:

VNE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Khải Toàn (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Khải Toàn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam như sau:

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED): Thông báo về Công ty kiểm toán BCTC 2017 (Nguồn: HNX)

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED): Thông báo về Công ty kiểm toán BCTC 2017 (Nguồn: HNX)

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED): Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Nguồn: HNX)

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED): Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Nguồn: HNX)