• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG): Công bố công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 (Nguồn: HNX)

CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG): Công bố công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 (Nguồn: HNX)

KSH: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH công bố báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

NTL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Đỗ Huy Khải (Nguồn: HSX)

Đỗ Huy Khải báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

AAM: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017 (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017 như sau:

ACL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

ADS: Quyết định của HĐQT về chuyển nhượng vốn điều lệ và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với Công ty ACC (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Damsan thông báo Quyết định của HĐQT về chuyển nhượng vốn điều lệ và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với Công ty ACC như sau:

APC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Võ Thùy Dương (Nguồn: HSX)

Võ Thùy Dương thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú như sau:

DCM: Quyết định của HĐQT về tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo Quyết định của HĐQT về tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ như sau:

GMD: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần GEMADEPT thông báo  mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

MCP: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt như sau: