• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
MDG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Lại Thị Nhật Minh (Nguồn: HSX)

Lại Thị Nhật Minh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Miền Đông như sau:

PHR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Văn Tược (Nguồn: HSX)

Nguyễn Văn Tược báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa như sau:

BCG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố b áo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

PHR: Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa công bố Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:

TVT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 (Nguồn: HSX)

Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 như sau:

SJF: Thông báo thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương thông báo thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

PNC: Giải trình biến động KQKD HN và riêng quý 2.2017 so với cùng kỳ năm trước (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam giải trình biến động KQKD HN và riêng quý 2.2017 so với cùng kỳ năm trước như sau:

LEC: Bổ sung nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung công bố bổ sung nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

SSC: Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ của SSC (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ của SSC như sau:

HT1: Thông báo Phó Tổng Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 thông báo Phó Tổng Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ như sau: