• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC HN và Cty mẹ quý 4 năm 2016 so với cùng kỳ năm trước (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC HN và Cty mẹ quý 4 năm 2016 so với cùng kỳ năm trước như sau:

VIC: Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sáp nhập Công ty Năng Lượng Hải Linh (Nguồn: HSX)

Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sáp nhập Công ty Năng Lượng Hải Linh như sau:

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

TDH: Giải trình chênh lệch KQKD quý 4 năm 2016 so với quý 4 năm 2015 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức thông báo giải trình chênh lệch KQKD quý 4 năm 2016 so với quý 4 năm 2015 như sau:

TBC: Thông báo miễn nhiệm Kế toán trưởng (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà thông báo miễn nhiệm Kế toán trưởng như sau:

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (EID): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trả cổ tức bằng tiền mặt (Nguồn: HNX)

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (EID): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trả cổ tức bằng tiền mặt (Nguồn: HNX)

SZL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2016 so với quý 4/2015 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2016 so với quý 4/2015 như sau:

CTCP Sadico Cần Thơ (SDG): Danh sách cổ đông lớn (Nguồn: HNX)

CTCP Sadico Cần Thơ (SDG): Danh sách cổ đông lớn (Nguồn: HNX)

CTCP Xi măng Thái Bình (TBX): Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Nguồn: HNX)

CTCP Xi măng Thái Bình (TBX): Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Nguồn: HNX)

SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Đỗ Thị Hồng Loan (Nguồn: HSX)

Đỗ Thị Hồng Loan thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau: