• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
VID: Thông báo đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã CK: VID) ra khỏi diện cảnh báo như sau:

VID: Quyết định đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (Mã chứng khoán: VID) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 24/08/2017 như sau:

HOSE: Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau:

THG: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần mà công ty đang sở hữu tại CTCP Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần mà công ty đang sở hữu tại CTCP Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang như sau:

BCG: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc điều hành (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc điều hành như sau:

CTS: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và Nghị quyết HĐQT số 27 ngày 22/08/2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và Nghị quyết HĐQT số 27 ngày 22/08/2017 như sau:

CTS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

TBC: Giải trình chậm công bố BCTC soát xét 6 tháng năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà giải trình chậm công bố BCTC soát xét 6 tháng năm 2017 như sau:

DPM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Văn Tòng (Nguồn: HSX)

Nguyễn Văn Tòng thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần như sau:

HBC: Thông báo được giao thi công các gói thầu (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông báo được giao thi công các gói thầu như sau: