• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
TSC: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

TCO: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

DCM: Nghị quyết HĐQT số 2428 ngày 23/12/2016 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo Nghị quyết HĐQT số 2428 ngày 23/12/2016 như sau:

DCM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 3 - Vinaconex 3 (VC3): Công bố thông tin thời gian, địa điểm, tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CPXD số 3 (Nguồn: HNX)

Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 3 - Vinaconex 3 (VC3): Công bố thông tin thời gian, địa điểm, tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CPXD số 3 (Nguồn: HNX)

BIC: Báo cáo kết quả kiểm tra tại BIC của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Nguồn: HSX)

Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố báo cáo kết quả kiểm tra tại BIC của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm  như sau:

VNM: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC cho VNM (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC như sau:

CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM): Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015 (Nguồn: HNX)

CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM): Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015 (Nguồn: HNX)

CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST): Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (Nguồn: HNX)

CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST): Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (Nguồn: HNX)

CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An (LBE): Nghị quyết HĐQT (Nguồn: HNX)

CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An (LBE): Nghị quyết HĐQT (Nguồn: HNX)