• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
KPF: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty như sau:

ITA: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật như sau:

BSI: Thông báo thành lập chính thức Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo thành lập chính thức Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ như sau:

TTF: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý 2.2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý 2.2017 như sau:

FUCTVGF1: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của CĐNB Đinh Thị Thanh Hường và Lê Thị Thu Minh (Nguồn: HSX)

Đinh Thị Thanh Hường và Lê Thị Thu Minh báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của CĐNB Quỹ Đầu tư tăng trưởng TVAM như sau:

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 28/07/2017 đến 03/08/2017 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 28/07/2017 đến 03/08/2017 như sau:

VNE: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty liên kết (Nguồn: HSX)

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty liên kết như sau:

EIB: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi nhân sự Ban điều hành (Nguồn: HSX)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi nhân sự Ban điều hành như sau:

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 03/08/2017 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 03/08/2017 như sau:

GMC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp có liên quan (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp có liên quan như sau: