• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
CCI: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

GAS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Công Minh (Nguồn: HSX)

Nguyễn Công Minh thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần như sau:

GDT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Lê Như Ái (Nguồn: HSX)

Lê Như Ái thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành như sau:

GTA: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

PNJ: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng thương mại với tổ chức là người liên quan (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng thương mại với tổ chức là người liên quan như sau:

SCR: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết các giao dịch đến 20% tổng tài sản (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký kết các giao dịch đến 20% tổng tài sản như sau:

TCL: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 và thông qua một số nội dung về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 và thông qua một số nội dung về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

TDC: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

TDC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và nội dung để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và nội dung để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

TLG: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thông báo Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau: