• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
CCI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Thị Tiến (Nguồn: HSX)

Nguyễn Thị Tiến báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi như sau:

DIG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2015 (Nguồn: HSX)

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2015 như sau:

TIE: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần TIE thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 như sau:

VIC: Thông báo nhận được bản án liên quan tới hợp đồng lao động (Nguồn: HSX)

Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần thông báo nhận được bản án liên quan tới hợp đồng lao động như sau:

TIE: Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần TIE thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 như sau:

SII: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính như sau:

COM: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 như sau:

COM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tờ trình đổi con dấu mới cho chi nhánh 34 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tờ trình đổi con dấu mới cho chi nhánh 34 như sau:

TVS: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Lê Thị Lương và Đinh Dũng (Nguồn: HSX)

Lê Thị Lương và Đinh Dũng báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt như sau:

SAB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Bùi Ngọc Hạnh (Nguồn: HSX)

Bùi Ngọc Hạnh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn như sau: