• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
SCD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Mạo Hiểm (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Mạo Hiểm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương như sau:

MWG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Kinh Doanh (Nguồn: HSX)

Trần Kinh Doanh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động như sau:

LIX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Huỳnh Thị Ngọc Toàn (Nguồn: HSX)

Huỳnh Thị Ngọc Toàn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Bột giặt LIX như sau:

DTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Băng Tâm (Nguồn: HSX)

Nguyễn Băng Tâm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành như sau:

PC1: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (Nguồn: HSX)

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I như sau:

SAM: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (Nguồn: HSX)

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần SAM Holdings như sau:

SAM: Thông báo đơn xin từ nhiệm chức vụ của thành viên Ban kiểm soát (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần SAM Holdings thông báo đơn xin từ nhiệm chức vụ của thành viên Ban kiểm soát như sau:

SRF: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh công bố báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

SRF: Các giải thưởng đạt được trong năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh công bố các giải thưởng đạt được trong năm 2017 như sau:

STB: Thông báo về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 (Nguồn: HSX)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 như sau: