• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
YEG: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:

CEE: Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII thông báo thời gian, địa điểm và  tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như sau:

CII: Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung họp ngày 11/12/2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông báo Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung họp ngày 11/12/2018 như sau:

FMC: Thông báo chào mua công khai cổ phiếu FMC của PAN (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta thông báo chào mua công khai cổ phiếu FMC của PAN như sau:

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/12/2018 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/12/2018 như sau:

E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/12/2018 (Nguồn: HSX)

 Quỹ ETF VFMVN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/12/2018 như sau:

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/12/2018 (Nguồn: HSX)

 Quỹ ETF VFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/12/2018 như sau:

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/12/2018 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/12/2018 như sau:

COM: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (mã CK: COM) như sau:

AGR: Quyết định của HĐQT về giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Kế toán tài chính (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank thông báo Quyết định của HĐQT về giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Kế toán tài chính như sau: