• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
ABT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Kiết Tường (Nguồn: HSX)

Đặng Kiết Tường báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre như sau:

ITD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lâm Thiếu Quân (Nguồn: HSX)

Lâm Thiếu Quân báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong như sau:

SRF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Đình Mười (Nguồn: HSX)

Trần Đình Mười báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh như sau:

PTC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018 như sau:

HVX: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với tổ chức có liên quan (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thông báo Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với tổ chức có liên quan như sau:

DTA: Thông báo về khoản vay và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đệ Tam thông báo về khoản vay và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

TGG: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng với CTCP Tập đoàn BĐS Hoàng Gia (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng với CTCP Tập đoàn BĐS Hoàng Gia như sau:

TGG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018 như sau:

EVG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Everland thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2018 như sau:

FPT: Thông báo thay đổi vốn điều lệ (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần FPT thông báo thay đổi vốn điều lệ như sau: