• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
HAG: Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

HAG: Phụ lục sửa đổi điều lệ công ty (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo Phụ lục sửa đổi điều lệ công ty như sau:

TPB: Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (Nguồn: HSX)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong thông báo giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước như sau:

FDC: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:

FTM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018 (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

NNC: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt như sau:

FPT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ SIC (Nguồn: HSX)

SIC báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần FPT như sau:

PGI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt nam (Nguồn: HSX)

Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt nam thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex như sau:

LBM: Gia hạn thời gian nộp BCTC soát xét bán niên (Nguồn: HSX)

Căn cứ những quy định về Công bố thông tin BCTC tại thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã chứng khoán: LBM) đã gửi công văn số 186/2018/CV-Cty ngày 14/08/2018 đến SGDCK TP.HCM vào ngày 15/08/2018 về việc gia hạn thời gian công bố BCTC soát xét bán niên trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính; Lý do : Hiện nay, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng có 03 công ty con trực tiếp, 04 nhà máy sản xuất sản phẩm khác nhau tại Tỉnh Lâm Đồng và 01 Chi nhánh trực thuộc tại Tỉnh Đăk Nông. Việc tập hợp số liệu phục vụ công tác lập Báo cáo tài chính mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 8 và Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì UBCKNN sẽ xem xét việc gia hạn công bố thông tin của công ty. Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

SII: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc như sau: