• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
HTI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017 như sau:

ITC: Điều lệ công ty sửa đổi qua website (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà thông báo Điều lệ công ty sửa đổi qua website như sau:

FPT: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 40 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần FPT thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 40 như sau:

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Lilama 18 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 như sau:

FPT: Điều lệ công ty tháng 6/2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần FPT công bố Điều lệ công ty tháng 6/2017 như sau:

DRC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc như sau:

NSC: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Hà Nội (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Hà Nội như sau:

ST8: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Võ Văn Chính (Nguồn: HSX)

Võ Văn Chính thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Siêu Thanh như sau:

PJT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Phan Văn Cầu (Nguồn: HSX)

Phan Văn Cầu thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex như sau:

SHP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau: