• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
DSN: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung năm 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen công bố Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung năm 2018 như sau:

PMG: Nghị quyết HĐQT về việc họp định kỳ quý III/2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung thông báo Nghị quyết HĐQT về việc họp định kỳ quý III/2018 như sau:

UDC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền như sau:

CLG: Quyết định của HĐQT về bầu Chủ tịch HĐQT (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC thông báo Quyết định của HĐQT về bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

VRC: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán như sau:

BMI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ SIC (Nguồn: HSX)

SIC thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh như sau:

TCM: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Xưởng may Trảng Bàng (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công thông báo Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Xưởng may Trảng Bàng như sau:

SMB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đặng Thị Loan (Nguồn: HSX)

Đặng Thị Loan thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung như sau:

TIX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư và Phát triển Minh Phát (Nguồn: HSX)

CTCP Đầu tư và Phát triển Minh Phát thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình như sau:

C47: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Đức Hòa (Nguồn: HSX)

Nguyễn Đức Hòa thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Xây dựng 47 như sau: