• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
SII: Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (Nguồn: HSX)

Ngày 19/10/2017 Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhận được công văn số 19942/VSD-ĐK ngày 19/10/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Mã CK: SII) từ 43,63% lên 49% (thời gian hiệu lực: 20/10/2017).

HAI: Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Nông dược HAI công bố Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

SKG: Thông báo cập nhật tình hình truy thu thuế TNDN năm 2010 - 2015 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang thông báo cập nhật tình hình truy thu thuế TNDN năm 2010 - 2015 như sau:

HAI: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Nông dược HAI công bố Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

IDI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trương Công Khánh và Lê Thị Phượng (Nguồn: HSX)

Trương Công Khánh và Lê Thị Phượng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I như sau:

KPF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lương Thị Hồng Vân (Nguồn: HSX)

Lương Thị Hồng Vân báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh như sau:

NTL: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn CTCP Quản lý quỹ Đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ Đầu tư giá trị MB Capital (MBVF) (Nguồn: HSX)

CTCP Quản lý quỹ Đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ Đầu tư giá trị MB Capital (MBVF) báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

MWG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Thị Thu Tâm (Nguồn: HSX)

Nguyễn Thị Thu Tâm thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động như sau:

TMT: Giải trình KQKD quý 3.2017 so với cùng kỳ năm trước (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Ô tô TMT giải trình KQKD quý 3.2017 so với cùng kỳ năm trước như sau:

VFG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trần Văn Dũng (Nguồn: HSX)

Trần Văn Dũng thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam như sau: