• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
TV1: Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 thông báo  sửa đổi, bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

CTD: Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc như sau:

ITA: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 21 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 21 như sau:

HTI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017 như sau:

ITC: Điều lệ công ty sửa đổi qua website (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà thông báo Điều lệ công ty sửa đổi qua website như sau:

FPT: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 40 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần FPT thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 40 như sau:

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Lilama 18 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 như sau:

FPT: Điều lệ công ty tháng 6/2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần FPT công bố Điều lệ công ty tháng 6/2017 như sau:

DRC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc như sau:

NSC: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Hà Nội (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Hà Nội như sau: