• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
CNG: Báo cáo thường niên năm 2016 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam công bố báo cáo thường niên năm 2016 như sau:

QBS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

CCI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

DVP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã CK: DVP) như sau:

VSC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Container Việt Nam thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

FLC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trịnh Văn Quyết (Nguồn: HSX)

Trịnh Văn Quyết thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC như sau:

Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VC1): Báo cáo thường niên 2016 (Nguồn: HNX)

Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VC1): Báo cáo thường niên 2016 (Nguồn: HNX)

TMT: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện chi nhánh và xin ý kiến ĐHĐCĐ phát hành cổ phiếu (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện chi nhánh và xin ý kiến ĐHĐCĐ phát hành cổ phiếu như sau:

MWG: Báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động công bố báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2017 như sau:

TPC: Nghị quyết HĐQT số 03 ngày 24/03/2017 (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông báo Nghị quyết HĐQT số 03 ngày 24/03/2017 như sau: