• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
NBB: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (Nguồn: HSX)

Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

NBB: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn AMERSHAM INDUSTRIES LTD (Nguồn: HSX)

AMERSHAM INDUSTRIES LTD báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

SPM: Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần SPM thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

IMP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trần Hoài Hạnh (Nguồn: HSX)

Trần Hoài Hạnh thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm như sau:

HSG: Thông báo thành lập các chi nhánh (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo thành lập các chi nhánh như sau:

FDC: Giải trình lỗ quý 4/2016 và ước tính cả năm 2016 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo giải trình lỗ quý 4/2016 và ước tính cả năm 2016 như sau:

CII: Nghị quyết HĐQT và Quyết định về chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông báo Nghị quyết HĐQT và Quyết định về chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

VTB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Vũ Ngọc Đan Thùy (Nguồn: HSX)

Vũ Ngọc Đan Thùy thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình như sau:

JVC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Pyn Elite Fund (Non-Ucits) (Nguồn: HSX)

 Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật như sau:

SBT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Huỳnh Thành Nhân (Nguồn: HSX)

Huỳnh Thành Nhân thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB  Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh như sau: