• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
PHR: Công bố lại báo cáo KQKD HN quý 4.2016 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thông báo công bố lại báo cáo KQKD HN quý 4.2016 như sau:

PHR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) như sau:

AGR: Khả năng cổ phiếu AGR bị kiểm soát (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo khả năng cổ phiếu bị kiểm soát đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam như sau:

PHR: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

GTA: Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 10/02/2016 (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An thông báo Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 10/02/2016 như sau:

ADS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Damsan thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

NVT: Đính chính số liệu trên BCTC HN quý 4.2016 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thông báo đính chính số liệu trên BCTC HN quý 4.2016 như sau:

DXG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Bùi Ngọc Đức (Nguồn: HSX)

Bùi Ngọc Đức thông báo  giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh như sau:

SMC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Văn Tiến (Nguồn: HSX)

Nguyễn Văn Tiến thông báo  giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC như sau:

HAH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã CK: HAH) như sau: