• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
SMC: Đính chính Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông báo đính chính Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

PGC: Nghị quyết HĐQT về việc tạm giao kế hoạch SXKD năm 2017 (Nguồn: HSX)

Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tạm giao kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

PGC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2017 và ứng cổ tức năm 2016 (Nguồn: HSX)

Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2017 và ứng cổ tức năm 2016  như sau:

DCL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

CLG: Giải trình chênh lệch KQKD quý 4 năm 2016 so với quý 4 năm 2015 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC thông báo giải trình chênh lệch KQKD quý 4 năm 2016 so với quý 4 năm 2015 như sau:

SVC: Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần của SVC tại CTCP Đầu tư Savico (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn thông báo Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần của SVC tại CTCP Đầu tư Savico như sau:

CTCP SOLAVINA (SVN): Nghị quyết HĐQT thông qua tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược (Nguồn: HNX)

CTCP SOLAVINA (SVN): Nghị quyết HĐQT thông qua tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược (Nguồn: HNX)

CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP): Báo cáo tài chính năm 2016 (Nguồn: HNX)

CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP): Báo cáo tài chính năm 2016 (Nguồn: HNX)

TIE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần TIE (mã CK: TIE) như sau:

PGD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã CK: PGD) như sau: