• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
CTCP Đường KonTum (KTS): Báo cáo tài chính quý 2/2017 (Nguồn: HNX)

CTCP Đường KonTum (KTS): Báo cáo tài chính quý 2/2017 (Nguồn: HNX)

CTCP Xi măng Sông Đà Yaly (SDY): CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện - Tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 646.200 CP (Nguồn: HNX)

CTCP Xi măng Sông Đà Yaly (SDY): CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện - Tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 646.200 CP (Nguồn: HNX)

SCR: Quyết định thay đổi niêm yết (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã CK: SCR) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

HCM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã CK: HCM) như sau:

EIB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến để bổ sung vào Hội đồng quản trị và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến để bổ sung vào Hội đồng quản trị và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (mã CK: EIB) như sau:

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23/01/2017 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23/01/2017 như sau:

CTCP Alphanam E&C (AME): Báo cáo tài chính quý 4/2016 (Nguồn: HNX)

CTCP Alphanam E&C (AME): Báo cáo tài chính quý 4/2016 (Nguồn: HNX)

CTCP Licogi 13 (LIG): Báo cáo quản trị công ty năm 2016 (Nguồn: HNX)

CTCP Licogi 13 (LIG): Báo cáo quản trị công ty năm 2016 (Nguồn: HNX)

CTCP Xây lắp III Petrolimex (PEN): Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 của văn phòng công ty (Nguồn: HNX)

CTCP Xây lắp III Petrolimex (PEN): Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 của văn phòng công ty (Nguồn: HNX)

BCI: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: