• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
ST8: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

LSS: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Thương mại và Đầu tư Thăng Long Hà Nội (Nguồn: HSX)

CTCP Thương mại và Đầu tư Thăng Long Hà Nội báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn như sau:

MWG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Mekong Enterprise Fund II Ltd (Nguồn: HSX)

Mekong Enterprise Fund II Ltd thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động như sau:

NBB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 - Trả cổ tức năm 2014 và năm 2015 bằng tiền (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 - Trả cổ tức năm 2014 và năm 2015 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã CK: NBB) như sau:

DXG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Quốc Vy Liêm (Nguồn: HSX)

 Nguyễn Quốc Vy Liêm thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh như sau:

QBS: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (mã CK: QBS) như sau:

SAB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB CTCP Thương mại bia Sài Gòn Miền Đông (Nguồn: HSX)

CTCP Thương mại bia Sài Gòn Miền Đông thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn như sau:

DHG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã CK: DHG) như sau:

CAV: Thông báo quyết định thông qua kết quả chào bán CP cho CĐHH và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thông báo quyết định thông qua kết quả chào bán CP cho CĐHH và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

CTCP CMC (CVT): Thay đổi điều lệ công ty (Nguồn: HNX)

CTCP CMC (CVT): Thay đổi điều lệ công ty (Nguồn: HNX)