• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
TVS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Phan Thanh Liêm (Nguồn: HSX)

Phan Thanh Liêm thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt như sau:

HVX: Nhắc nhở chậm CBTT quyết định của HĐQT về thành lập chi nhánh công ty (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhắc nhở chậm CBTT quyết định của HĐQT về thành lập chi nhánh công ty đối với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân như sau:

SBT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Phan Thanh Diện (Nguồn: HSX)

Phan Thanh Diện thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh như sau:

TVS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Phan Thanh Diện (Nguồn: HSX)

Phan Thanh Diện thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt như sau:

MWG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động công bố giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 như sau:

PC1: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2016 so với quý 4/2015 (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I  công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2016 so với quý 4/2015 như sau:

SRF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trần Đình Mười (Nguồn: HSX)

Trần Đình Mười thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh như sau:

CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (THS): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (THS): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HNX)

CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông đà (SDD): Đinh Văn Nhân - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP (Nguồn: HNX)

CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông đà (SDD): Đinh Văn Nhân - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP (Nguồn: HNX)

SRF: Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh thông báo ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016 như sau: