• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
HOSE: Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

PXI: Giải trình một số nội dung trên BCTC kiểm toán năm 2016 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí giải trình một số nội dung trên BCTC kiểm toán năm 2016 như sau:

VNA: Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu VNA (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship(mã CK: VNA) với nội dung như sau:

VNA: Thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu VNA (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu VNA như sau:

LCM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã CK: LCM) như sau:

BHN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (mã CK: BHN) như sau:

CAV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Lê Quang Định (Nguồn: HSX)

Lê Quang Định báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam như sau:

TAC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã CK: TAC) như sau:

CTCP Sadico Cần Thơ (SDG): Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính năm 2016 (Nguồn: HNX)

CTCP Sadico Cần Thơ (SDG): Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính năm 2016 (Nguồn: HNX)

CTCP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT): Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 6.400 CP (Nguồn: HNX)

CTCP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT): Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 6.400 CP (Nguồn: HNX)