• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
AAA: UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC trong năm tài chính 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát thông báo về việc được UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC trong năm tài chính 2017 như sau:

HSG: Thông báo thông qua các giao dịch (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo thông qua các giao dịch như sau:

BHN: Xin gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC Quý 4-2016 (Nguồn: HSX)

Căn cứ những quy định về Công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) tại thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (mã chứng khoán: BHN) đã gửi Công văn số 60/HABECO-TV ngày 16/01/2017 đến SGDCK TP.HCM về việc gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC Quý 4-2016 đến ngày 30/01/2017. Lý do : Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Tổng Công ty) là công ty đại chúng quy mô lớn, bao gồm 1 Công ty mẹ, 17 Công ty con và 5 Công ty liên kết. Do số lượng các Công ty thành viên lớn ảnh hưởng tới tiến độ hợp nhất báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4-2016 và thực hiện công bố thông tin về báo cáo tài chính trong thời hạn 20 ngày. Theo quy định tại Điều 6, Điều 8 và Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về  công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì UBCKNN sẽ xem xét việc gia hạn công bố thông tin của Tổng Công ty và Tổng Công ty phải thực hiện công bố thông tin khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN.

GTN: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và ngày ĐKCC thực hiện quyền dự họp (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần GTNFOODS thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và ngày ĐKCC thực hiện quyền dự họp như sau:

DRL: Thông báo nghị quyết HĐQT số 04 và Thông báo số 12 về chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 thông báo nghị quyết HĐQT số 04 và Thông báo số 12 về chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ như sau:

CIG: Giải trình chậm nộp hồ sơ niêm yết bổ sung (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần COMA18 thông báo giải trình chậm nộp hồ sơ niêm yết bổ sung như sau:

VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB The CH SE Asia Investment holding ltd (Nguồn: HSX)

The CH SE Asia Investment holding ltd thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:

E1VFVN30: Thông báo quỹ ETF sẽ tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ thứ sáu 20/01/2017 đến hết ngày thứ hai 23/01/2017 (Nguồn: HSX)

 Quỹ ETF VFMVN30 thông báo quỹ ETF sẽ tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ thứ sáu 20/01/2017 đến hết ngày thứ hai 23/01/2017 như sau:

CTCP Nhựa Tân Phú (TPP): CTCP Nhựa Đồng Nai - Tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 50.000 CP (Nguồn: HNX)

CTCP Nhựa Tân Phú (TPP): CTCP Nhựa Đồng Nai - Tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 50.000 CP (Nguồn: HNX)

Công ty cổ phần Địa ốc 11 (D11): Báo cáo tài chính quý 4/2016 (Nguồn: HNX)

Công ty cổ phần Địa ốc 11 (D11): Báo cáo tài chính quý 4/2016 (Nguồn: HNX)