• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
DCL: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

NNC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt  như sau:

DHA: Nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Hóa An thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

PTC: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017 cho PTC (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017  như sau:

VIC: Nghị quyết HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập công ty con (Nguồn: HSX)

Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập công ty con như sau:

TIC: Nghị quyết HĐQT số 01/2017 ngày 27/02/2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên thông báo Nghị quyết HĐQT số 01/2017 ngày 27/02/2017 như sau:

NVL: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017 cho NVL (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc No Va thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017  như sau:

BCI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Thị Mỹ (Nguồn: HSX)

Nguyễn Thị Mỹ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh như sau:

S4A: Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A thông báo Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 như sau:

S4A: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau: