• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS): Báo cáo quản trị công ty năm 2016 (Nguồn: HNX)

CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS): Báo cáo quản trị công ty năm 2016 (Nguồn: HNX)

CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Nguồn: HNX)

CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV): Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Nguồn: HNX)

CTCP Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng (MAS): Nguyễn Minh Ánh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP (Nguồn: HNX)

CTCP Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng (MAS): Nguyễn Minh Ánh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP (Nguồn: HNX)

CTCP SIMCO Sông Đà (SDA): Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 1.300.100 CP (Nguồn: HNX)

CTCP SIMCO Sông Đà (SDA): Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 1.300.100 CP (Nguồn: HNX)

CTCP SIMCO Sông Đà (SDA): Nguyễn Sĩ Hiển - Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.494.300 CP (Nguồn: HNX)

CTCP SIMCO Sông Đà (SDA): Nguyễn Sĩ Hiển - Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.494.300 CP (Nguồn: HNX)

CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN): Báo cáo tài chính quý 4/2016 (Nguồn: HNX)

CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN): Báo cáo tài chính quý 4/2016 (Nguồn: HNX)

SII: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC quý, BCTC soát xét bán niên (Nguồn: HSX)

Căn cứ những quy định mới về Công bố thông tin BCTC tại thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015, Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán: SII) đã gửi công văn số 35/2017/SGW/VP/CV.KT ngày 18/01/2017 đến SGDCK TP.HCM vào ngày 18/01/2017 về việc gia hạn thời gian công bố BCTC như sau: -         BCTC quý: chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý; -         BCTC soát xét bán niên: chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm. Lý do : Hiện nay, Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn có hệ thống gồm 07 công ty con và 01 công ty liên kết do đó việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 8 và Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về  công bố thông tin trên thị  trường chứng khoán thì UBCKNN sẽ xem xét việc gia hạn công bố thông tin của công ty. Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

LBM: Thông báo kết quả kinh doanh tại LBM và các công ty con (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng thông báo kết quả kinh doanh tại LBM và các công ty con như sau:

KAC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 như sau:

VRC: Nghị quyết HĐQT về thông qua cơ cấu nhân sự công ty (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu thông báo Nghị quyết HĐQT về thông qua cơ cấu nhân sự công ty như sau: