• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
Tin thị trường
CTCP SOLAVINA (SVN): Nghị quyết HĐQT thông qua tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược (Nguồn: HNX)

CTCP SOLAVINA (SVN): Nghị quyết HĐQT thông qua tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược (Nguồn: HNX)

CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP): Báo cáo tài chính năm 2016 (Nguồn: HNX)

CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP): Báo cáo tài chính năm 2016 (Nguồn: HNX)

TIE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần TIE (mã CK: TIE) như sau:

PGD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã CK: PGD) như sau:

AAA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 đợt 2 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (mã CK: AAA) như sau:

FCM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (mã CK: FCM) như sau:

BIC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã CK: BIC) như sau:

PXT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã CK: PXT) như sau:

TYA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (mã CK: TYA) như sau:

E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 27/02/2017 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 27/02/2017 như sau: