• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
Tin thị trường
GAS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hồ Tùng Vũ (Nguồn: HSX)

Hồ Tùng Vũ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần như sau:

VIS: Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo như sau:

AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC HN và Cty mẹ năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC HN và Cty mẹ năm 2018 so với cùng kỳ năm trước như sau:

FUCTVGF2: Thông báo mời họp Đại hội đồng nhà đầu tư thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX)

Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 thông báo mời họp Đại hội đồng nhà đầu tư thường niên năm 2019 như sau:

LBM: Nhắc nhở chậm công bố thông tin quyết định xử phạt thuế (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm công bố thông tin quyết định xử phạt thuế đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã CK: LBM) như sau:

VID: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã CK: VID) như sau:

NT2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã CK: NT2) như sau:

HCM_0306: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán lãi trái phiếu năm 2019 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán lãi trái phiếu năm 2019 của Công ty Đầu tư tài chính Nhà Nước TP.HCM (mã CK: HCM_0306 ) như sau:

VRC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (mã CK: VRC) như sau:

SMA: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã CK: SMA) như sau: