• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
STB: Nghị quyết HĐQT về số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 (Nguồn: HSX)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo Nghị quyết HĐQT về số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 như sau:

STB: Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2021) (Nguồn: HSX)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2021) như sau:

FUCTVGF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 09/02/2018 đến 15/02/2018 (Nguồn: HSX)

Quỹ Đầu tư tăng trưởng TVAM thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 09/02/2018 đến 15/02/2018 như sau:

E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 22/02/2018 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 22/02/2018 như sau:

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/02/2018 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/02/2018 như sau:

FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 22/02/2018 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 22/02/2018 như sau:

DSN: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thời gian thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thời gian thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 như sau:

PAC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

TCH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2017 như sau:

HHS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau: