• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
SAV: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và trả cổ phiếu thưởng (Nguồn: HSX)

Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và trả cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (mã CK: SAV) như sau:

CHP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Hoàng Thị Thu (Nguồn: HSX)

Hoàng Thị Thu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung như sau:

KSB: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm  người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty như sau:

KSB: Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương thông báo Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

HVX: Thông báo thay đổi nhân sự (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thông báo thay đổi nhân sự như sau:

ITD: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 28 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 28 như sau:

TCH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4.2017 so với cùng kỳ năm trước (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4.2017 so với cùng kỳ năm trước như sau:

STT: Giải trình về việc chậm công bố BCTC năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist giải trình về việc chậm công bố BCTC năm 2017 như sau:

KSB: Link công bố Điều lệ và Quy chế quản trị công ty (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương thông báo link công bố Điều lệ và Quy chế quản trị công ty như sau:

PVD: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC HN năm 2017 trước và sau kiểm toán (Nguồn: HSX)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí giải trình chênh lệch số liệu BCTC HN năm 2017 trước và sau kiểm toán như sau: