• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
LAF: Giải trình biến động KQKD 6 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An giải trình biến động KQKD 6 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước như sau:

LHG: Giải trình BCTC bán niên năm 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Long Hậu giải trình BCTC bán niên năm 2018 như sau:

VCF: Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động các chi nhánh (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động các chi nhánh như sau:

DRC: Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước như sau:

MSN: Thông cáo báo chí mua lại 49% nhà máy chế biến hóa chất vonfram hàng đầu thế giới từ H.C.Starck (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan thông cáo báo chí mua lại 49% nhà máy chế biến hóa chất vonfram hàng đầu thế giới từ H.C.Starck như sau:

EVG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ công ty (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Everland thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ công ty như sau:

FCM: Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON thông báo giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước như sau:

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/08/2018 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/08/2018 như sau:

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 14/08/2018 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 14/08/2018 như sau:

BMI: Xin gia hạn công bố thông tin (CBTT) Báo cáo tài chính bán niên soát xét (Nguồn: HSX)

Ngày 15/08/2018, SGDCK TP.HCM đã nhận được công văn ngày 15/8/2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (MCK: BMI) về việc xin gia hạn CBTT các BCTC năm 2018 trong trong thời hạn 55 ngày (đối với BCTC bán niên soát xét) kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính với lý do như sau: Lý do : Do đặc thù doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh có 60 đơn vị trực thuộc, hàng ngàn đại lý bảo hiểm, vì vậy cần cập nhật số liệu mất nhiều thời gian. Mặt khác, cùng thởi điểm làm việc với Kiểm toán độc lập thì chúng tôi cũng có đoàn Kiểm toán nhà nước vào kiểm tra nên ảnh hưởng đến tiến độ lập báo cáo tài chính bán niên. Căn cứ quy định tại Khoản 2,3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC của Công ty phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN. Công ty phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này