• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/06/2018 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/06/2018 như sau:

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 18/06/2018 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 18/06/2018 như sau:

TCM: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 như sau:

DXV: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường với VICEM (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường với VICEM như sau:

KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phan Tấn Đạt (Nguồn: HSX)

Phan Tấn Đạt báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương như sau:

HPG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

TCD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Nguồn: HSX)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải như sau:

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc chọn lựa đơn vị tư vấn (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chọn lựa đơn vị tư vấn như sau:

KSH: Quyết định của HĐQT thay đổi nhân sự Kế toán trưởng (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH thông báo Quyết định của HĐQT thay đổi nhân sự  Kế toán trưởng như sau:

VIP: Thông báo nội dung Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 27 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO thông báo nội dung Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 27 như sau: