• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 15/02/2019 đến 21/02/2019 (Nguồn: HSX)

 Quỹ ETF VFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 15/02/2019 đến 21/02/2019 như sau:

E1VFVN30: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 15/02/2019 đến 21/02/2019 (Nguồn: HSX)

 Quỹ ETF VFMVN30 thông báo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 15/02/2019 đến 21/02/2019 như sau:

FUESSV50: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 15/02/2019 đến 21/02/2019 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 15/02/2019 đến 21/02/2019 như sau:

AAA: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 như sau:

BWE: Thông báo mời họp và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương thông báo mời họp và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

DXG: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào CTCP Green I-Park (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào CTCP Green I-Park như sau:

HAX: Báo cáo thường niên năm 2018 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh công bố Báo cáo thường niên năm 2018 như sau:

HAX: Thông báo công văn của UBCKNN về thay đổi phương án mua lại cổ phiếu quỹ của HAX (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo  công văn của UBCKNN về thay đổi phương án mua lại cổ phiếu quỹ của HAX như sau:

LHG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Long Hậu thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 như sau:

NTL: Thông báo hoàn tất việc thoái vốn tại công ty con (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo hoàn tất việc thoái vốn tại công ty con như sau: