• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
VIC11504: Thông báo về việc hủy niêm yết đối với Trái phiếu VIC11201802 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy niêm yết đối với Trái phiếu VIC11201802 (mã CK: VIC11504) của Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần như sau:

ASM: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

DHC: Điều lệ công ty sửa đổi (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông báo Điều lệ công ty sửa đổi như sau:

HU3: Nhắc nhở chậm công bố thay đổi nhân sự (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm công bố thay đổi nhân sự đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 như sau:

EIB: Thông báo bản án của Tòa án nhân dân Thành phố HCM về vụ án Hồ Ngọc Thủy và đồng phạm (Nguồn: HSX)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo  bản án của Tòa án nhân dân Thành phố HCM về vụ án Hồ Ngọc Thủy và đồng phạm như sau:

OPC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thu Vân (Nguồn: HSX)

 Nguyễn Thị Thu Vân thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC như sau:

TTB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Dương Thị Vân (Nguồn: HSX)

 Dương Thị Vân báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ như sau:

VAF: Thông báo tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2018 bằng tiền (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2018 bằng tiền như sau:

DIG: Thông báo hoàn tất chuyển đổi DIC Bình Minh (Nguồn: HSX)

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo hoàn tất chuyển đổi DIC Bình Minh như sau:

NVL: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận khoản vay hợp vốn tại Standard Chartered (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận khoản vay hợp vốn tại Standard Chartered như sau: