• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 21/08/2017 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 21/08/2017 như sau:

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/08/2017 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/08/2017 như sau:

KBC: Thư mời gặp mặt các nhà đầu tư của KBC, chia sẽ triển vọng kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 (Nguồn: HSX)

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần thông báo thư mời gặp mặt các nhà đầu tư của KBC, chia sẽ triển vọng kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

VMD: Giải trình chậm công bố ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex giải trình chậm công bố ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 như sau:

CMG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CK: CMG) như sau:

D2D: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã CK: D2D) như sau:

BWE: Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chủ trương trước khi thực hiện giao dịch với các tổ chức có liên quan của người nội bộ của Công ty BIWASE (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương công bố Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chủ trương trước khi thực hiện giao dịch với các tổ chức có liên quan của người nội bộ của Công ty BIWASE như sau:

TDH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Phạm Thị Xuân Lan (Nguồn: HSX)

Phạm Thị Xuân Lan thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:

LGL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Bùi Cầm Giang (Nguồn: HSX)

Bùi Cầm Giang báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang như sau:

VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB F&N Dairy Investments Pte. Ltd. (Nguồn: HSX)

F&N Dairy Investments Pte. Ltd. báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau: