• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
Từ ngày 19/7/2010, thay đổi phương thức giao dịch trên thị trường UPCoM

Từ ngày 19/7/2010, thay đổi phương thức giao dịch trên thị trường UPCoM

HU1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường

HU1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường

23/7/2010 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PFV của CTCP Đầu tư và Thương mại PFV

23/7/2010 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PFV của CTCP Đầu tư và Thương mại PFV

CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc được cháp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM

CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc được cháp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM

Cổ phiếu VCT của CTCP Tư vấn Xây dựng Vinaconex chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM kể từ ngày 15/7/2010

Cổ phiếu VCT của CTCP Tư vấn Xây dựng Vinaconex chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM kể từ ngày 15/7/2010

Cổ phiếu VDN của CTCP Vinatex Đà Nẵng chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM kể từ ngày 15/7/2010

Cổ phiếu VDN của CTCP Vinatex Đà Nẵng chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM kể từ ngày 15/7/2010

CTCP Tư vấn Xây dựng Vinaconex được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM

CTCP Tư vấn Xây dựng Vinaconex được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM

CTCP Đầu tư và Thương mại PFV được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM

CTCP Đầu tư và Thương mại PFV được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM

HIG: Thành lập Công ty TNHH Một thành viên HiPT Sài Gòn

HIG: Thành lập Công ty TNHH Một thành viên HiPT Sài Gòn

CTCP Vật liệu Bưu điện được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM

CTCP Vật liệu Bưu điện được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM