• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
Tin thị trường
VMD: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (mã CK: VMD) như sau:

PDR: Phương án phát hành trái phiếu (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố Phương án phát hành trái phiếu như sau:

FMC: Giải trình số liệu BCTC kiểm toán năm 2018 (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta thông báo giải trình số liệu BCTC kiểm toán năm 2018 như sau:

E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 18/03/2019 (Nguồn: HSX)

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 18/03/2019 như sau:

FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 18/03/2019 (Nguồn: HSX)

 Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 18/03/2019 như sau:

IDI: Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I thông báo Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT như sau:

PAN: Thông báo thời gian hạn chế chuyển nhượng của 102000 CP quỹ phân phối cho CBNV (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN thông báo thời gian hạn chế chuyển nhượng của 102000 CP quỹ phân phối cho CBNV như sau:

PDR: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu như sau:

PDR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Trọng Hòa (Nguồn: HSX)

 Phạm Trọng Hòa thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau:

PLP: Thông báo thay đổi nội dung ngày ĐKCC tại Thông báo số 88/TB-SGDCHCM ngày 30/01/2019 (Nguồn: HSX)

Sở GDCK TP.HCM thông báo thay đổi nội dung ngày ĐKCC tại Thông báo số 88/TB-SGDCHCM ngày 30/01/2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã CK: PLP) như sau: