• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
VND: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng quý 3.2017 so với cùng kỳ năm trước (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng quý 3.2017 so với cùng kỳ năm trước như sau:

LCG: Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần LICOGI 16 đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

SBT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh như sau:

IDI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trương Vĩnh Thành (Nguồn: HSX)

Trương Vĩnh Thành báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I như sau:

IDI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Lê Văn Thông (Nguồn: HSX)

Lê Văn Thông báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I như sau:

BMC: Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Trịnh Thị Xuân (Nguồn: HSX)

Trịnh Thị Xuân báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

HU1: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã CK: HU1) như sau:

CSV: Giải trình biến động LNST quý 3.2017 so với cùng kỳ năm trước (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam giải trình biến động LNST quý 3.2017 so với cùng kỳ năm trước như sau:

HII: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017 như sau:

HTT: Giải trình KQKD quý 3.2017 so với cùng kỳ năm trước (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây giải trình KQKD quý 3.2017 so với cùng kỳ năm trước như sau: