• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
NVT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Lê Xuân Hải (Nguồn: HSX)

Lê Xuân Hải báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay như sau:

HQC: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với người nội bộ và người có liên quan (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với người nội bộ và người có liên quan như sau:

HU3: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 như sau:

PTL: Quyết định bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí thông báo Quyết định bầu  Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

PTL: Quyết định bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2021 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí thông báo Quyết định bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

PTL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

SJF: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017 như sau:

SKG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

SKG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang thông báo  thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

TS4: Thông báo thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 thông báo thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau: