• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Tin thị trường
SKG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 như sau:

SAB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (Nguồn: HSX)

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 như sau:

STK: Giải trình biến động số liệu lợi nhuận giữa 2 kỳ báo cáo (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ giải trình biến động số liệu lợi nhuận giữa 2 kỳ báo cáo như sau:

ROS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 như sau:

JVC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 như sau:

PTC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 như sau:

IDI: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 như sau:

DTA: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Đắc Đua và Đặng Minh Truyền (Nguồn: HSX)

Nguyễn Đắc Đua và Đặng Minh Truyền báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đệ Tam như sau:

HMC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (Nguồn: HSX)

 Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 như sau:

FIT: Quyết định thay đổi niêm yết (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Chấp thuận cho của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (mã CK: FIT) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau: