• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
Chứng quyền có đảm bảo (CW)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành sản phẩm Chứng quyền có đảm bảo (CW)

Clip này bao gồm các thông tin chi tiết cũng như ví dụ cụ thể về sản phẩm COVERED WARRANT với mục đích giúp cho các công ty chứng khoán cũng như nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sản phẩm này.