• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
CTCP Hưng Đạo Container (mã CK: HDO) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM kể từ ngày 11/11/2009
-        Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Hưng Đạo Container
-        Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
-        Mã chứng khoán: HDO
-        Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
-        Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 4.304.672 cổ phiếu (Bốn triệu ba trăm linh bốn nghìn sáu trăm bảy mươi hai cổ phiếu)
-        Tổng giá trị đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 43.046.720.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ bốn mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)
-        Ngày giao dịch chính thức: 11/11/2009