• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
Ngày 26/10/2009, cổ phiếu API của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM
Với khối lượng ĐKGD 26,4 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị ĐKGD theo mệnh giá là 264 tỷ đồng, API nâng tổng khối lượng ĐKGD trên thị trường UPCoM lên gần 232,6 triệu cổ phiếu và tổng giá trị ĐKGD theo mệnh giá đạt gần 2.326 tỷ đồng. SGDCK Hà Nội trân trọng giới thiệu một số thông tin về CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương như sau:
 
CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (tên viết tắt là APEC Investment.,JSC) được thành lập vào ngày 31/07/2006 với vốn điều lệ ban đầu là 22,95 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty có mức vốn điều lệ đăng ký là 500 tỷ đồng và vốn điều lệ thực góp là 264 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình, tư vấn pháp luật và tài chính); Dịch vụ môi giới, xúc tiến thương mại; Dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm... Các cá nhân, tổ chức năm trên 5% vốn cổ phần của Công ty gồm có ông Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch HĐQT (nắm giữ 37,8% tổng số vốn cổ phần) và ông Nguyễn Duy Khanh - Ủy viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc (nắm giữ 7,05% tổng số vốn cổ phần).
 
Hoạt động kinh doanh của Công ty trong các năm 2006, 2007, 2008 chủ yếu là hoạt động đầu tư tài chính. Việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới luôn được đánh giá là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Công ty. Trong năm qua cùng với việc điều tra khảo sát thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ hiện đang cung cấp, định hướng phát triển của Công ty năm 2009 và dài hạn là giảm dần tỷ trọng vốn sử dụng đầu tư tài chính, tăng tỷ trọng vốn đầu tư vào các dự án khu công nghiệp, khu đô thị, dự án thủy điện. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009 tập trung chủ yếu vào phát triển các dự án khu đô thị và thủy điện mà Công ty đã được cấp phép làm chủ đầu tư hoặc góp vốn như: Dự án khu đô thị Nhân Hòa – Phương Liễu, dự án khu Đa Hội - huyện Từ Sơn - Bắc Ninh, dự án khu công nghiệp Điềm Thuỵ - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên, dự án Thành phố công nghệ và giao lưu Quốc Tế Thái Nguyên. Dự án trung tâm thương mại và siêu thị kết hợp văn phòng cho thuê trung tâm chăm sóc sức khoẻ Quốc tế tại thành phố Thái Nguyên, Dự án thủy điện To Buông (Sơn La)...
 
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty qua các năm:
Đơn vị: đồng

Danh mục
Năm 2007
Năm 2008
30/06/2009
Tổng giá trị tài sản
1.600.128.102.843
225.737.313.556
224.958.569.723
Doanh thu
54.711.479.598
20.835.696.107
4.811.809.185
Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh
33.617.640.203
(99.156.866.531)
2.507.052.456
Lợi nhuận khác
37.954.709
44.997.534
21.248
Lợi nhuận trước thuế
33.655.594.912
(99.111.868.997)
2.507.073.704
Lợi nhuận sau thuế
24.860.472.377
(99.111.868.997)
2.507.073.704
Cổ tức
20%