• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (Nguồn: HNX)

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vào ngày 08/06/2017. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 01/06/2017) chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 15 Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 335/QĐ-SGDHN ngày 11/05/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vào ngày 08/06/2017.