• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 936 7083
WSS: Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021

Thông tin chi tiết đính kèm file dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1n_4vAfZtgGEtLfPzPQm7Ue3D4WistAob/view?usp=sharing