• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
WSS: Công bố báo cáo thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall công bố báo cáo thường niên năm 2018.

Quy cổ đông xem chi tiết tại file đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1KFTbG2QXF8kDfDzMq9NhexaiBdku7Gb6/view