• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
WSS: Quyết định sửa đổi quy chế bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Móng Cái - Quảng Ninh

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo về việc ban hành Quyết định sửa đổi quy chế bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Móng Cái - Quảng Ninh: Sửa đổi thông tin về thời gian nộp tiền trúng đấu giá Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Móng Cái - Quảng Ninh