• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
 • (024) 3 936 7083
WSS: Thông báo bán đấu giá chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall Thông báo bán đấu giá chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

 • Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
 • Địa chỉ trụ sở chính:  Lô CN11 + CN12, Cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
 • Số điện thoại: 02203 755 997
 • Website: https://www.anphatbioplastics.com/
 • Số lượng đăng ký chào bán: 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu
 • Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
 • Giá khởi điểm bán đấu giá: 12.000 (Mười hai nghìn) đồng/cổ phiếu
 • Bước giá: 100 (Một trăm) đồng
 • Bước khối lượng: 100 (Một trăm) cổ phiếu
 • Số mức giá: 02 (hai) mức giá
 • Giới hạn số lượng cổ phiếu đăng ký mua của mỗi nhà đầu tư
 • - Số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phiếu và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phiếu
 • - Số lượng cổ phiếu tối đa đối với tổ chức, cá nhân trong nước là: 100.000.000 cổ phiếu
 • - Số lượng cổ phiếu tối đa đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài là: 100.000.000 cổ phiếu
 • - Tổng số lượng cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 100.000.000 cổ phiếu
 • Mục đích huy động vốn: bổ sung vốn lưu động, trả nợ vay
 • Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

          + Thời gian: Từ 08h00 ngày 23/05/2022 đến 16h00 ngày 22/06/2022

          + Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS)

 • Địa chỉ: Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 0243 936 7083

   + Thời gian: Trước 15h00 ngày 28/06/2022

   + Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở chính của WSS.

 • Thời gian và địa điểm đấu giá:

   + Thời gian: 09h00 ngày 30/06/2022

   + Địa điểm: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM - 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 09/07/2022
 • Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 07/07/2022

Tài liệu đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1nCNeyen7IIpu1Q_wqIcJ8qa1SH9WAg4k/view?usp=sharing