• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

 

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-HCVN ngày 13/10/2021 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

  1. Tên tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượngTẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Địa chỉ: 1A Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 824 0551            Fax: 0243 825 2995 

  1. Tên tổ chức có vốn chuyển nhượngCÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

- Địa chỉ: Khu Phương Lai, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210 3825139             Fax: 0210 3825126

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất....

- Vốn điều lệ: 1.128.564.000.000 đồng (Một nghìn một trăm hai mươi tám tỷ, năm trăm sáu mươi tư triệu đồng)

  1. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.
  2. Cổ phần chào bán

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 21.235.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 18,82% vốn điều lệ)

- Giá khởi điểm để đấu giá: 27.100 đồng/cổ phần

- Bước giá: 100 đồng/cổ phần

- Bước khối lượng: 100 cổ phần

- Mức giá: 02 mức giá

- Hình thức đấu giá: đấu giá công khai thông thường

- Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 21.235.000 cổ phần

  1. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian: Từ ngày 06/12/2021 đến 15h30 ngày 24/12/2021  (các ngày làm việc).

- Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (chi tiết tại Phụ lục đính kèm Quy chế đấu giá do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành).

  1. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

- Thời gian: Trước 16h00 ngày 29/12/2021

- Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 9h00 ngày 31/12/2021

- Địa điểm: Tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá: Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 06/01/2022.
  2. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: Từ ngày 05/01/2022 đến ngày 07/01/2022.

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo trên website: www.vinachem.com.vnwww.hnx.vnwww.wss.com.vnwww.supelamthao.vn; và tại các Đại lý đấu giá theo Quy chế đấu giá do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

Thông tin chi tiết về đợt đấu giá được đính kèm file dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1jLxpn58YFmH-6rgC7foaMhM9g86u6BM5/view?usp=sharing