• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
 • (024) 3 936 7083
WSS: Thông báo bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

THÔNG BÁO

Bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

 1. Doanh nghiệp phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG
 2. Doanh nghiệp chủ sở hữu: TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 4. Số điện thoại: (+84-24) 3556 3031/32 Số fax: (+84-24) 3556 3033
 5. Website: http://pvtrans-ptt.com
 6. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
 7. Mã cổ phiếu: PTT
 8. Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Mã ngành: 4933
 9. Sản phẩm/dịch vụ chính:
 • Kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí CNG;
 • Kinh doanh dịch vụ vận chuyển than bằng đường bộ;
 • Vận tài hàng hóa, xăng, dầu, gas;
 • Kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí LPG,LNG và các loại khí hóa lỏng khác.
 1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 2. Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu (tương ứng 01 lô cổ phiếu)
 3. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: 100%
 4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: 10%
 5. Giá chào bán: 13.270.000.000 (Mười ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu) đồng/một lô cổ phiếu (tương ứng giá khởi điểm của 1 cổ phiếu là 13.270 đồng/cổ phiếu)
 6. Phương thức phân phối: Đấu giá công khai theo lô cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 lô cổ phiếu (tương ứng 1.000.000 cổ phiếu)
 8. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 23/5/2022 đến 16h ngày 13/6/2022
 9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall
 1. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 17/06/2022 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
 2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 21/06/2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
 3. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM – số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 4. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phiếu của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá bán: từ ngày 22/06/2022 đến ngày 01/07/2022.
 5. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua: từ ngày 22/06/2022 đến ngày 28/06/2022.

Tài liệu đính kèm: https://drive.google.com/file/d/10chT0n4MrEgB3xbB-Srl8SfFAergg4B7/view?usp=sharing