• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
WSS: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội theo đường link sau: https://drive.google.com/file/d/1lAIGfRTE5_YBCUUZ-6mRirxtIYPQTOEi/view?usp=sharing