• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
WSS: Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - CTCP tại CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - CTCP tại CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức

https://drive.google.com/file/d/13nXqSyFSr4fO_17GibGQ17X89Xe0Ef8A/view?usp=sharing