• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 936 7083
WSS: Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam lần thứ mười ba

Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi

Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam

Mã trái phiếu MNRCH2123001 - Kỳ thanh toán lãi thứ mười ba

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin thông báo đến các Trái chủ về việc chốt danh sách để thanh toán lãi Trái phiếu như sau:

  1. Thông tin Trái Phiếu

- Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM

- Mã Trái phiếu:

MNRCH2123001

- Kỳ hạn:

2 năm

- Ngày phát hành:

31/12/2021

- Ngày đáo hạn:

31/12/2023

  1. Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam như sau: 

- Ngày chốt danh sách:

17/02/2023

- Mục đích chốt danh sách:

Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thanh toán lãi thứ mười ba

- Lãi suất áp dụng:

12,5%/năm

- Ngày thanh toán lãi:

28/02/2023

Trân trọng thông báo.