• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
WSS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

https://drive.google.com/file/d/13zuxN5HaNQDPHLaCef4OFW2qveEcK6rf/view?usp=sharing