• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 936 7083
WSS: Thông báo về việc hủy bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo về việc hủy bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức như sau:

Các tập tin đính kèm:
https://drive.google.com/file/d/1gJ5NfL7_IyqJ8FoW43gzgBr7mTYyOthO/view?usp=sharing