• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
WSS: Thông báo về việc tăng đơn vị giao dịch lô chẵn từ 10 lên 100 chứng khoán của SGDCK TP.HCM

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố xin thông báo tới Quý Nhà đầu tư về việc triển khai thử nghiệm áp dụng tăng đơn vị giao dịch lô chẵn từ 10 lên 100 đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền đảm bảo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.