• Tầng 9, tòa Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (024) 3 934 7083
WSS: Thông báo về việc tiếp tục ngừng giao dịch vào ngày 24/01/2018 tại Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh

wss 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2017

 THÔNG BÁO

(V/v Tiếp tục ngừng giao dịch để thử nghiệm toàn thị trường  vào ngày 24/01/2018 tại Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh)

 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

 

Sở GDCK TP.HCM đã tiến hành kiểm tra và xử lý sự cố hệ thống giao dịch ngày 22/01/2018. Được sự đồng ý của UBCKNN, để đảm bảo an toàn và chính xác cho hệ thống giao dịch, Sở GDCK TP.HCM tiếp tục tạm ngừng giao dịch ngày 24/01/2018 để kiểm thử với các công ty chứng khoán thành viên toàn thị trường trước khi chính thức mở cửa thị trường trở lại.

 Sở GDCK TP.HCM xin cám ơn sự hợp tác của các thành viên thị trường và công chúng đầu tư.

Trân trọng!.