• Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • info@wss.com.vn
  • 84.4.39367083
Biểu phí giao dịch

TT

Dịch vụ Nhà đầu tư

Đối tượng áp dụng

Mức phí

1

Phí giao dịch / ngày

GTGD < 100.000.000VNĐ

0,3%/GTGD

100.000.000VNĐ < GTGD < 500.000.000VNĐ

0,25%/GTGD

500.000.000VNĐ < GTGD < 3.000.000.000VNĐ

0,2%/GTGD

GTGD > 3.000.000.000VNĐ

0,15%/GTGD

2

Dịch vụ Ứng trước tiền bán (UTTB)

14,4%/ năm

3

Dịch vụ Giao dịch ký quỹ

14,4%/ năm

4

Dịch vụ giao dịch trái phiếu

0,015%/GTGD

5

Dịch vụ SMS

Miễn phí

6

Phí lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

0,4đ/cp/tháng

7

Phí lưu ký trái phiếu

0,2đ/tp/tháng

8

 

Chuyển khoản chứng khoán do tất toán, chuyển khoản chứng khoán khác thành viên

0,5VND/chứng khoán/lần chuyển khoản/mã CK

Min: 50.000 VND

Max: 500.000 VND

9

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

0,5%/GT chuyển nhượng

(Min: 50.000 VND)

10

Phong tỏa/Giải tỏa chứng khoán một lần theo yêu cầu Khách hàng

100.000/1 lần

11

Phong tỏa/giải tỏa & theo dõi phong tỏa/giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu bên thứ 3

0,2%/cp/năm(*)

Min: 50.000VND/ năm Max: 1.000.000VND/ năm

 

(*) Nếu thời gian đề nghị theo dõi phong tỏa/giải tỏa dưới 1 năm, làm tròn thành 1 năm. Gía trị cổ phiếu = số lượng cổ phiếu * mệnh giá.